HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Mục đích: Khách hàng sử dụng khi đăng ký  tài khoản Ordernoithat để sử dụng dịch vụ đặt hàng của hệ thống.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website ordernoithat và click vào chức năng Đăng ký ->Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký tài khoản.

Hoặc truy cập nhanh vào: https://customer.ordernoithat.com/register

Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký cần thiết, bao gồm các thông tin cần thiết: Email, Tài khoản, Họ tên, Số điện thoại, Mật khẩu

Bước 3: Sau khi nhập đúng và đủ các trường thông tin bắt buộc nhấn nút Đăng ký:

-> Hoàn tất quá trình Đăng ký

II. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

1.      ĐĂNG NHẬP

Mục đích:

Khách hàng sử dụng khi muốn đăng nhập vào hệ thống Ordernoithat.com.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website Ordernoithat và click vào chức năng Đăng nhập -> Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập tài khoản

Hoặc Đăng nhập nhanh với link: https://customer.ordernoithat.com/login

Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu –> Nhấn nút Đăng nhập -> Hệ thống hiển thị màn hình Dashboard

-> Hoàn tất Đăng nhập. 

2. CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Mục đích:

Khách hàng sử dụng khi muốn thay đổi cập nhật thông tin của tài khoản trên hệ thống Ordernoithat.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống Ordernoithat

Bước 2: Truy cập vào chức năng Cập nhật tài khoản

Hoặc truy cập nhanh với đường link: https://customer.ordernoithat.com/profile

Bước 3: Nhập các thông tin tài khoản thay đổi : Ảnh đại diện, Mật khẩu, Tên đầy đủ, Ngày sinh, Giới tính, Quốc gia, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện , Địa chỉ.

Bước 4: Sau khi nhập hết các thông tin thay đổi -> nhấn nút Lưu.

-> Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới cập nhật thành công.

-> Hoàn tất Cập nhật tài khoản.

3. ĐỔI MẬT KHẨU

Mục đích:

Khách hàng sử dụng khi muốn thay đổi mật khẩu của tài khoản trên hệ thống Ordernoithat

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống Ordernoithat

Bước 2: Truy cập vào tính năng Đổi mật khẩu tại màn hình Thông tin tài khoản

Bước 3: Nhập các thông tin thay đổi mật khẩu :

+ Mật khẩu mới
+ Mật khẩu cũ

Bước 4: Nhấn nút Lưu

Hệ thống lưu thông tin mật khẩu mới cập nhật

-> Hoàn tất Đổi mật khẩu

4. LẤY LẠI MẬT KHẨU

Mục đích:

Khách hàng sử dụng khi không nhớ mật khẩu của tài khoản trên hệ thống Ordernoithat nên không thể đăng nhập được vào hệ thống

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khách hàng nhấn nút Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

->Hệ thống hiển thị màn hình Lấy lại mật khẩu

Bước 2: Nhập email đã đăng ký tài khoản và nhấn nút Lấy lại mật khẩu

Bước 3: Khách hàng truy cập vào email -> nhấn vào nút Reset để lấy lại mật khẩu

Bước 4: Nhập thông tin mật khẩu mới -> Nhấn Lưu

-> Hoàn tất Lấy lại mật khẩu.

Comments are closed.